8961600600

facebook  twitter     blog

Study Centre

 List of Academic Study Centre’s

(Secondary & Sr. Secondary Courses - State Wise)

          Haryana

        1.    Rohtak

        2.    Mehendargarh

        3.    Gurgaon

        4.    Ftehabad

        5.    Krukshetra

            Delhi

          1. Narela

          2. Dwarka

          3. Nagloi

          4. Palam

          5. Mahroli

          6. New Delhi

      Uttar Pradesh

       1.    Shamli

       2.    Bareli

       3.    Mathura /Agra

       4.    Kanpur

       5.    Jhansi

       6.    Allahabad

       7.    Varanasi

       8.    Gorakhpur

       9.    Noida

 

      Uttarakhand

          1.    Dehradun

          2.    Haridwar

          3.    Nainital

          4.    Kashipur

          5.    Karanpriyag

          6.    Jhosimath

          7.    Tihari

          8.    Hnumanchatti

          9.    Pithoragarh

         10.   Chokutiya (almora)

     Maharashtra

       1.    Mumbai

       2.    Pune

       3.    Kolhapur

       4.    Ahmadnagar

       5.    Lator

       6.    Hingoli

       7.    Amravati

       8.    Nagpur

       9.    Chandrpur

          Rajasthan

           1.    Bikaner

           2.    Jodhpur

           3.    Bheelwada

           4.    Kota

           5.    Jaipur

           6.    Alwar

           7.    Chittorgarh

           8.    Udaipur

           9.    CHURU

  Himachal Pradesh

       1.    Kullu

       2.    Oona

       3.    Shimla

       4.    Mandi

       5.    Kin nor

       6.    Kelang

 

      Madhya Pradesh

          1.    Gwalior

          2.    Ashoknagar

          3.    Bhopal

          4.    Jabalpur

          5.    Panna

     Gujarat

     1.    Ghandhi nagar

     2.    Badodra

     3.    Rajkot

     4.    Junagarh

     5.    Bhooj

               Karnataka

          1.    Gulbarga

          2.    Bijapur

          3.    Raichur

          4.    Dharwaad

          5.    Banglor

          6.    Chitardurg

    Andar Pradesh

    1.    Haidrabaad

    2.    Nijamabaad

    3.    Mehbubnagar

    4.    Anatpur

    5.    Kadppa

          

         Tamilnadu

          1.    Chennai

          2.    Pandecheri

          3.    Shelam

          4.    Shivganga

          5.    Madurai

          6.    Tirunelveli(knyakumari)

       Kerala

   1.    Kashargorh

   2.    Kalpeta

   3.    Mayhem

   4.    Malapuram

   5.    Koch chi

   6.    Tiruvalampuram

                   

                        Orissa

          1.    Bhuvneswar

          2.    Korapur

          3.    Baligudda

          4.    Novapada

          5.    Sabalpur

          6.    Sundargarh

          7.    Bale

          8.    Katak

    Chhattisgarh

   1.    Ambikapur

   2.    Raipur

   3.    Bijapur

   4.    Bilaspur

   5.    kawadha

           Jharkhand

          1.    Ranchi

          2.    Chaeebasa

          3.    Bokaro

          4.    Jaamtara

          5.    Garhwa

      Bihar

   1.    Patna

   2.    Orangabaad

   3.    Chhapra

   4.    Gopaganj

   5.    Madhubani

   6.    katihar

          Paschim Bangal

           1.    Kolkata

           2.    krishnanagr

           3.    Vardhmaan

           4.    Puruia

           5.    Behrampur

          Assam

   1.    Dishpur

   2.    Kkrajhar

   3.    Tjpur

   4.    Ksimganj

   5.    Shivsagar

        Arunachal Pradesh

           1.    Jeero

           2.    Ittanagar

           3.    Teju

           4.    Khosa

    Nagaland

   1.    Kohima

   2.    Mon

             Tripura

           1.    Agartlla

           2.    Loomthur

     Imphal

   1.    Manipur

   2.    Minjoram

   3.    Lumleyi

   4.    Shaa

             Jammu Kashmir

           1.    Jammu

           2.    Srinagar

           3.    Barahmula

           4.    Leh

           5.    Phalgam

          Nepal

   1.    Kathmandu

   2.    Bhojpur

   3.    Ilaam

   4.    Taansen

   5.    Jhumla

   6.    Smikot

   7.    Mehendarnagr

   8.    Olakhdungha

   9.    Janakpur

    10. Daying

                         

       Meghalaya

       1.    Silang

       2.    Tra

 

         Sikkim

      1. Gangtok

 

 

Back to Top