8961600600

facebook  twitter     blog

Exam Center

                                          List of Examination Centre’s

             (Secondary & Sr. Secondary Courses - State Wise)

            Haryana

        1.    Rohtak

        2.    Mehendargarh

        3.    Gurgaon

        4.    Ftehabad

        5.    Krukshetra

              Delhi

          1. Narela

          2. Dwarka

          3. Nagloi

          4. Palam

          5. Mahroli

          6. New Delhi

      Uttar Pradesh

       1.    Shamli

       2.    Bareli

       3.    Mathura /Agra

       4.    Kanpur

       5.    Jhansi

       6.    Allahabad

       7.    Varanasi

       8.    Gorakhpur

       9.    Noida

 

            Uttarakhand

          1.    Dehdradun

          2.    Hardwar

          3.    Nainital

          4.    Kashipur

          5.    Karanpriyag

          6.    Jhosimeth

          7.    Tihari

          8.    Hnumanchatti

          9.    Pithoragarh

         10.Chokutiya (almoda)

     Maharashtra

       1.    Mumbai

       2.    Pune

       3.    Kolhapur

       4.    Ahmadnagar

       5.    Lator

       6.    Hingoli

       7.    Amravati

       8.    Nagpur

       9.    Chandrpur

              Rajasthan

           1.    Bikaner

           2.    Jodhpur

           3.    Bheelwada

           4.    Kota

           5.    Jaipur

           6.    Alwar

           7.    Chittorgarh

           8.    Udaipur

           9.    CHURU

  Himachal Pradesh

       1.    Kullu

       2.    Oona

       3.    Shimla

       4.    Mandi

       5.    Kin nor

       6.    Kelang

 

         Madhya Pradesh

          1.    Gwalior

          2.    Ashoknagar

          3.    Bhopal

          4.    Jabalpur

          5.    Panna

          6.    AGAR 

         Gujarat

     1.    Ghandinagar

     2.    Bdodra

     3.    Rajkot

     4.    Junagarh

     5.    Bhooj

           Karnataka

          1.    Gulbarga

          2.    Bijapur

          3.    Raichur

          4.    Dharwaad

          5.    Banglor

          6.    Chitardurg

    Andar Pradesh

    1.    Haidrabaad

    2.    Nijamabaad

    3.    Mehbubnagar

    4.    Anatpur

    5.    Kadppa

             Tamilnadu

          1.    Chennai

          2.    Pandecheri

          3.    Shelam

          4.    Shivganga

          5.    Madurai

          6.   Tirunelveli(knyakumari)

      Kerala

   1.    Kashargorh

   2.    Kalpeta

   3.    Mayhem

   4.    Malapuram

   5.    Koch chi

   6.    Tiruvalampuram

               Orissa

          1.    Bhuvneswar

          2.    Korapur

          3.    Baligudda

          4.    Novapada

          5.    Sabalpur

          6.    Sundargarh

          7.    Bale

          8.    Katak

    Chhattisgarh

   1.    Ambikapur

   2.    Raipur

   3.    Bijapur

   4.    Bilaspur

   5.    kawadha

           Jharkhand

          1.    Ranchi

          2.    Chaeebasa

          3.    Bokaro

          4.    Jaamtara

          5.    Garhwa

       Bihar

   1.    Patna

   2.    Orangabaad

   3.    Chhapra

   4.    Gopaganj

   5.    Madhubani

   6.    katihar

          Paschim Bangal

           1.    Kolkata

           2.    krishnanagr

           3.    Vardhmaan

           4.    Puruia

           5.    Behrampur

      Assam

   1.    Dishpur

   2.    Kkrajhar

   3.    Tjpur

   4.    Ksimganj

   5.    Shivsagar

        Arunachal Pradesh

           1.    Jeero

           2.    Ittanagar

           3.    Teju

           4.    Khosa

    Nagaland

   1.    Kohima

   2.    Mon

              Tripura

           1.    Agartlla

           2.    Loomthur

      Imphal

   1.    Manipur

   2.    Minjoram

   3.    Lumleyi

   4.    Shaa

          Jammu Kashmir

           1.    Jammu

           2.    Srinagar

           3.    Barahmula

           4.    Leh

           5.    Phalgam

       Nepal

   1.    Kathmandu

   2.    Bhojpur

   3.    Ilaam

   4.    Taansen

   5.    Jhumla

   6.    Smikot

   7.    Mehendarnagr

   8.    Olakhdungha

   9.    Janakpur

  10.   Daying

                         

      Meghalaya

       1.    Silang

       2.    Tra

 

         Sikkim

      1.  Gangtok

 

 

 

Back to Top